7933 Tirstrup 22,7 ha
Kontantpris: 3.390.000 kr.
Ejerudgift: -
Energimærke: -
Boligareal: -
Grundareal: 227155 m2
Byggeår: -
Senest ombygget: -
Område: Østjylland

7933 Tirstrup 22,7 ha

Sagnummer: 7933

Kronvildt skov på Djursland nær Tirstrup med 22,7 ha fordelt med ca. 2,5 ha gammel skov med gran og fyr, ca. 6 ha 18 årig skov plantet med løvtræer med skovrejsningstilskud. Resten henligger som græs og brak og er omgivet af storskov på 3 sider. Her er en stor og voksende bestand af kronvildt, men dåvildt og råvildt er også talrige gæster og området er sammenhængende med Skramsø og Søholt plantager. Jorden er registreret som landbrugsjord, men idet arealet er over 20 ha kan der rejses mere skov og tinglyses fredskov på stykket, hvorved ejendommen overgår til skovloven uden krav om at eje en landbrugsejendom som jorden skal lægges ind under. Der er endvidere mulighed for yderligere at tilkøbe 6,2 ha tilgrænsende landbrugsjord. Ring/skriv og hør nærmere.

Vil du vide mere om ejendommen?