logo

Der er 36 sager under emnet "Skovejendom"


Tryk på en sag for at se yderligere informationer
Status: Solgt

Beskrivelse:
Her finder du et særdeles attraktivt stykke frijord på 2,9 ha få hundrede meter fra Vejle fjord ved Sellerup. Her er højt enggræs, tætte kratstykker, bæk med opgang af havørreder, høje skovskrænter med store bøge og fin, klarvandet sø i engen. Her er...
Adresse:
Østjylland (7080)
Sagsnummer:
5508
Status: Solgt

Beskrivelse:
Skoven ligger, som en del af de store skovområder på sydsiden af Mossø mellem Skanderborg og Ry. De 4,9 ha fordeler sig på skrånende terræn ned mod søen med fyr, gran, birk, eg og bøg. Arealet har en bredret på ca. 100 meter af Mossø og gælder helt ...
Adresse:
Østjylland (8660)
Sagsnummer:
5463
Status: Solgt

Beskrivelse:
NY PRIS - ØNSKES SOLGT NU
5,03 ha landbrugsjord i meget flot natur lidt nordøst for Rønde. Her er en rigtig god jagt på råvildt, ænder, gæs og fasaner og kronvildt ses ofte i området. Her må ejeren have gæster med, idet ejendommen er over 5 ha. Tæt,...
Adresse:
Østjylland (8410)
Sagsnummer:
5473
Status: Solgt

Beskrivelse:
3,6 ha rigtig spændende jagt i Ringsø mose ved Auning. Meget kronvildt på terrænet, men også råvildt og dåvildt. Her er åbne græsarealer, sumpet eng, tæt pilekrat og skov samt dejlig sø med ø i midten. Mulighed for at leje yderligere jord ved naboen ...
Adresse:
Østjylland (8550)
Sagsnummer:
5464
Status: Solgt

Beskrivelse:
Dejligt skovområde på 11 ha med lysninger på Alheden nord for Karup. Ligger godt isoleret med stilhed og med mulighed for store naturoplevelser. Halvdelen består af graner der er 50 år gamle – drives ikke kommercielt – men passes og plejes med udtynd...
Adresse:
Midtjylland (7470)
Sagsnummer:
5424
Status: Solgt

Beskrivelse:
HELT NY PRIS - Ønskes solgt nu.
Elling Møllegård. En smuk firelænget gård vest for Silkeborg, der ligger tilbagetrukket med stille beliggenhed i egen 29 ha skov. Lettere kuperet areal med lidt ældre skov og resten, ca. 25 ha er nyplantet løvskov fra...
Adresse:
Buskhedevej 33
8600, Silkeborg
Sagsnummer:
5373
Status: Solgt

Beskrivelse:
Usædvanlig smukt beliggende ejendom med 30,4 ha jord udlagt i 12 ha gammel skov med rødgran, ca. 10 ha yngre beplantninger, brede skovspor, vandfyldt mergelgrav, lille opgravet sø og ca. 9 ha ager udlagt i korn med tilsvarende støtterettigheder. Lang...
Adresse:

7323, Give
Sagsnummer:
5292
Status: Solgt

Beskrivelse:
NYHED
Skovejendom uden bygninger nær Tarm i Vestjylland med 5,7 ha jord op mod Tarm Plantage. Her ses råvildt, dåvildt og kronvildt samt hare, ræv, duer og snepper. Ejer og gæster må deltage i jagten, jvf. 5 ha reglen i jagtloven. Her er åbne marker...
Adresse:
Vestjylland
Sagsnummer:
5288
Status: Solgt

Beskrivelse:
Smukt beliggende skovejendom med 53 ha beliggende sydøst for Karup ved Kompedal Plantage med stor variation i natur med tæt , gammel skov, åbne partier, nyplantninger, smukt dalstrøg, lyngbakker og bredret til et klarvandede tilløb til Karup å med go...
Adresse:

7470, Karup
Sagsnummer:
5286
Status: Solgt

Beskrivelse:
Skov beliggende kun 5 km fra domkirken i Århus. Her er 6,1 ha skov på frodig jordbund med bøgetræer med stor vedmasse samt en flere store ask og ær. Skoven ligger, som en del af et større skovkompleks med dejlig sø med gedder og bækgennemløb i skoven...
Adresse:
Østjylland (8200)
Sagsnummer:
5203
Status: Solgt

Beskrivelse:
Jagtejendom med 20,5 ha natur og mose ved Frederikshavn
Spændende jagtejendom uden bygninger i det store naturområde Råbjerg Mose – dette fredelige område huser i dag en stor kronvildtbestand. Der er tidligere gravet mange tørv i området. Meget ...
Adresse:

9982, Ålbæk
Sagsnummer:
5259
Status: Solgt

Beskrivelse:
Spændende skovejendom med ca. 25 ha skov på frodig jord fordelt med ca. 50% nål og 50% løv med mange, gamle bøgetræer på den let kuperede jord mod sydøst samt ær, ask og rødgran, sitka og douglas. Bredret til stor sø i skoven samt mindre vandhuller o...
Adresse:

6040, Egtved
Sagsnummer:
5206
Status: Solgt

Beskrivelse:
47 ha skov og hede ved Hvidemose mellem Vinderup og Skive. Den store parcel på 38 ha ligger rundt om Egge Sø, og den anden parcel på 9 ha ligger tæt på ved Skaun. Her er både skov, søer, krat, hede og lysninger. Træerne består mest af nåletræ med sko...
Adresse:
Eggesø Plantage
7830, Vinderup
Sagsnummer:
5226
Status: Solgt

Beskrivelse:
Rigtig spændende skov med 3,0 ha jord og god jagt på råvildt, dåvildt, duer, ræv og sneppe nær Ødis/Vamdrup. Jorden er af rimelig god bonitet svingende mellem muld og sandmuld og med varieret og frodig beplantning af yngre 15 årige egetræer, gamle rø...
Adresse:

6580, Vamdrup
Sagsnummer:
5199
Status: Solgt

Beskrivelse:
Ejendom med smukke bygninger og 13,5 ha skov med bækgennemløb, dejlig sø og dalstrøg med åbne partier. Her er tætte skovstrækninger med 10 årig nyrejst løvskov med brede spor og lysninger samt ældre skovpartier med nobelisgran, fyr og bøgetræer. En h...
Adresse:

8643, Ans
Sagsnummer:
5192
Status: Solgt

Beskrivelse:
Skov med 5,4 ha vest for Silkeborg tæt på Bølling Sø og grænsende op til den store Moselund Plantage mellem Stenholt og Hørbylunde plantager. Her er råvildt, kronvildt på strejf, fasaner, snepper og duer og her må du, efter jagtloven, have gæster med...
Adresse:

7442, Engesvang
Sagsnummer:
5154
Status: Solgt

Beskrivelse:
Pallisbjerg Plantage. 81 ha velpasset skov, ældre, men smuk villa midt i lysning i skoven. Villaen trænger til renovering. Godt, velisoleret og opvarmet værksted på 225 kvm. med aluport, ovenlys og støbte gulve.Kan bruges til mange formpl. Ny lade i ...
Adresse:

6990, Ulfborg
Sagsnummer:
5143
Status: Solgt

Beskrivelse:
Skovejendom med kronvildt ved Kompedal

Rigtig god jagt- og naturejendom med 16,5 ha ved Kompedals Plantage i Midtjylland. Skoven er noteret som fredsskovspligtig frijord og kan købes af alle og så selskaber. Ejendommen på ved stillevej lidt sydves...
Adresse:

7442, Engesvang
Sagsnummer:
5141
Status: Solgt

Beskrivelse:
NYHED SOLGT
8 ha skov fredeligt beliggende mellem Haderslev og Rødekro nær Rugbjerg Plantage og omgivet af flere småskove med åbne marker imellem. Skoven er plantet over mange år og består at partier med gamle sitka graner, lærk i flere aldre, nobe...
Adresse:

6230, Rødekro
Sagsnummer:
5097
Status: Solgt

Beskrivelse:
En helt vidunderlig østjysk bøgeskov med 4,7 ha nær Mariager Fjord. Skoven ligger ugeneret i et kuperet terræn med skrænter ned mod engen mod Kastbjerg å, dog uden at have egen jord grænsende til åen. Skoven består hovedsagelig af ældre bøgetræer med...
Adresse:

9550, Mariager
Sagsnummer:
5088
logo

© 2017 Ejnerkaa-landbrug.dk - All rights reserved